Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 108/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách đào tạo chuyên sâu, ekip cho nhân lực ngành Y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024-2026 14/10/2024 01/01/2024
2 8/2024/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc 05/07/2024 05/07/2024
3 23/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ tại Thành phố Đà Nẵng 01/07/2024 15/07/2024
4 76/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 01/07/2024 01/07/2024
5 75/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 30/06/2024 01/07/2024
6 73/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 30/06/2024 01/07/2024
7 28/2024/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Giao thông Sửa đổi Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành 29/06/2024 01/07/2024
8 43/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 28/06/2024 01/07/2024
9 71/2024/NĐ- Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Quy định về giá đất 27/06/2024 01/01/2025
10 22/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/06/2024 05/07/2024
11 69/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về định danh và xác thực điện tử 25/06/2024 01/07/2024
12 21/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Số lượng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/06/2024 01/07/2024
13 64/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 17/06/2024 17/06/2024
14 25/2024/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/06/2024 01/07/2024
15 61/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 06/06/2024 22/07/2024
16 04/2024/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương Việt Nam - Lào 31/05/2024 15/07/2024
17 18/2024/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 31/05/2024 15/07/2024
18 22/2024 /NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019). 24/05/2024 05/06/2024
19 06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc tiếp tục miễn phí sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí trạm xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố. 24/05/2024 25/05/2024
20 23/2024/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Về bãi bỏ Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Nghị quyết số 280/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND. 24/05/2024 04/06/2024
21 07/2024/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 17/05/2024 17/05/2024
22 54/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 16/05/2024 01/07/2024
23 53/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 16/05/2024 01/07/2024
24 09/2024/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã 16/05/2024 01/07/2024
25 34/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 16/05/2024 01/07/2024
26 29/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường 16/05/2024 01/07/2024
27 39/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá 16/05/2024 01/07/2024
28 52/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt 15/05/2024 01/07/2024
29 08/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 15/05/2024 01/07/2024
30 16/2024/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước 15/05/2024 01/07/2024
31 47/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 09/05/2024 09/05/2024
32 17/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/05/2024 23/05/2024
33 16/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 06/05/2024 22/05/2024
34 07/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 02/05/2024 02/11/2024
35 14/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Đà Nẵng 25/04/2024 10/05/2024
36 13/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND TP Đà Nẵng về Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn TP Đà Nẵng 22/04/2024 06/05/2024
37 43/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 19/04/2024 06/06/2024
38 40/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 16/04/2024 01/07/2024
39 12/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/04/2024 29/04/2024
40 11/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố 10/04/2024 22/04/2024
41 36/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 04/04/2024 20/05/2024
42 35/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" 02/04/2024 25/05/2024
43 02/2024/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/03/2024 15/05/2024
44 04/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. 29/03/2024 15/05/2024
45 02/2024/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 28/03/2024 01/06/2024
46 471/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin V/v ban hành Quy chế quản lý, kết nối chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/03/2024 11/03/2024
47 33/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 27/03/2024 19/05/2024
48 21/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 25/03/2024 15/05/2024
49 20/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý 25/03/2024 15/05/2024
50 04/2024/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện 22/03/2024 15/05/2024
51 836/QĐ-UBND UBND quận Sơn Trà Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi 21/03/2024 21/03/2024
52 10/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển đảo và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 18/03/2024 01/04/2024
53 32/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 15/03/2024 01/05/2024
54 460/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Tổ triển khai Đề án “Phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng” 08/03/2024 08/03/2024
55 30/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch 07/03/2024 01/05/2024
56 03/2024/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ 07/03/2024 07/03/2024
57 28/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 06/03/2024 20/04/2024
58 29/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước 06/03/2024 01/05/2024
59 02/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/03/2024 22/04/2024
60 01/2024/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương 01/03/2024 15/04/2024
61 26/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp 01/03/2024 15/05/2024
62 08/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công 29/02/2024 15/03/2024
63 25/2024/NĐ-CP Bộ Chính trị Công điện khẩn Kế toán, kiểm toán Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” 27/02/2024 15/04/2024
64 379/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 26/02/2024 26/02/2024
65 1/2024/TT-BNV Sở Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 24/02/2024 15/04/2024
66 19/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 23/02/2024 10/04/2024
67 13/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tổ chức bộ máy Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 23/02/2024 15/04/2024
68 18/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 21/02/2024 10/04/2024
69 356/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/02/2024 19/02/2024
70 15/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 16/02/2024 16/02/2024
71 14/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương 07/02/2024
72 06/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng 07/02/2024 26/02/2024
73 07/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác V/v bãi bỏ các Quyết định của UBND TP Đà Nẵng quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại TP Đà Nẵng 07/02/2024 26/02/2024
74 09/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 05/02/2024 21/03/2024
75 13/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 05/02/2024 05/02/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang