Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
30 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 108/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách đào tạo chuyên sâu, ekip cho nhân lực ngành Y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024-2026 14/10/2024 01/01/2024
2 8/2024/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc 05/07/2024 05/07/2024
3 23/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ tại Thành phố Đà Nẵng 01/07/2024 15/07/2024
4 76/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 01/07/2024 01/07/2024
5 75/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 30/06/2024 01/07/2024
6 73/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 30/06/2024 01/07/2024
7 28/2024/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Giao thông Sửa đổi Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành 29/06/2024 01/07/2024
8 43/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 28/06/2024 01/07/2024
9 71/2024/NĐ- Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Quy định về giá đất 27/06/2024 01/01/2025
10 22/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/06/2024 05/07/2024
11 69/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về định danh và xác thực điện tử 25/06/2024 01/07/2024
12 21/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Số lượng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/06/2024 01/07/2024
13 64/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 17/06/2024 17/06/2024
14 25/2024/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/06/2024 01/07/2024
15 61/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 06/06/2024 22/07/2024
16 04/2024/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương Việt Nam - Lào 31/05/2024 15/07/2024
17 18/2024/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 31/05/2024 15/07/2024
18 22/2024 /NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019). 24/05/2024 05/06/2024
19 06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc tiếp tục miễn phí sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí trạm xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố. 24/05/2024 25/05/2024
20 23/2024/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Về bãi bỏ Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Nghị quyết số 280/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND. 24/05/2024 04/06/2024
21 07/2024/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 17/05/2024 17/05/2024
22 54/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 16/05/2024 01/07/2024
23 53/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 16/05/2024 01/07/2024
24 09/2024/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã 16/05/2024 01/07/2024
25 34/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 16/05/2024 01/07/2024
26 29/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường 16/05/2024 01/07/2024
27 39/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá 16/05/2024 01/07/2024
28 52/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt 15/05/2024 01/07/2024
29 08/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 15/05/2024 01/07/2024
30 16/2024/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước 15/05/2024 01/07/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang