Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
10 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 108/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách đào tạo chuyên sâu, ekip cho nhân lực ngành Y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024-2026 14/10/2024 01/01/2024
2 8/2024/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc 05/07/2024 05/07/2024
3 23/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ tại Thành phố Đà Nẵng 01/07/2024 15/07/2024
4 76/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 01/07/2024 01/07/2024
5 75/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 30/06/2024 01/07/2024
6 73/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 30/06/2024 01/07/2024
7 28/2024/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Giao thông Sửa đổi Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành 29/06/2024 01/07/2024
8 43/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 28/06/2024 01/07/2024
9 71/2024/NĐ- Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Quy định về giá đất 27/06/2024 01/01/2025
10 22/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/06/2024 05/07/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang