Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
161 61/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 28/09/2023 15/11/2023
162 24/2023/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 22/09/2023 10/12/2023
163 60/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ngành Luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Đà Nẵng 21/09/2023 01/10/2023
164 59/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà - Giai đoạn 1 trong thời gian 05 năm (từ năm 2023 đến năm 2027) 21/09/2023 21/09/2023
165 54/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng 21/09/2023 21/09/2023
166 55/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ 21/09/2023 21/09/2023
167 53/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về đồ án quy hoạch phân khu Sinh thái phía Tây – Khu vực thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, tỷ lệ 1/2.000 21/09/2023 21/09/2023
168 56/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh (giai đoạn 1) 21/09/2023 21/09/2023
169 57/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố 21/09/2023 01/10/2023
170 58/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/09/2023 01/10/2023
171 39/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 21/09/2023 02/10/2023
172 40/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 21/09/2023 02/10/2023
173 71/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 20/09/2023 20/09/2023
174 70/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 18/09/2023 18/09/2023
175 Thông tư 60/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giao thông Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 07/09/2023 22/10/2023
176 67/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 06/09/2023 06/09/2023
177 35/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Kế toán, kiểm toán Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng 06/09/2023 18/09/2023
178 32/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND thành phố 05/09/2023 15/09/2023
179 1905/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc đính chính Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 31/08/2023 31/08/2023
180 13/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 31/08/2023 15/10/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang