Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141 62/2023/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân 14/11/2023 01/01/2024
142 27/2023/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy hoạch xây dựng Quy định tổ chức lễ khởi công, lễ khánh thành công trình 08/11/2023 25/12/2023
143 2941/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Lĩnh vực khác Quy định giá bán điện 08/11/2023 09/11/2023
144 82/2023/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lao động, tiền lương Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 03/11/2023 19/12/2023
145 1287/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 02/11/2023 02/11/2023
146 76/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 01/11/2023 25/12/2023
147 65/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 31/10/2023 15/12/2023
148 2353/QĐ-BTC Bộ Tài chính Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 31/10/2023 06/11/2023
149 21/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 30/10/2023 16/12/2023
150 20/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập 30/10/2023 16/12/2023
151 19/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 30/10/2023 16/12/2023
152 44/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/10/2023 10/11/2023
153 45/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/10/2023 10/11/2023
154 46/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/10/2023 10/11/2023
155 47/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 28/10/2023 10/11/2023
156 75/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 19/10/2023 03/12/2023
157 42/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/10/2023 30/10/2023
158 17/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. 10/10/2023 25/11/2023
159 25/2023/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Đất đai - Nhà ở Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 03/10/2023 20/11/2023
160 45/2023/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng 29/09/2023 15/11/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang