Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
121 87/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam 08/12/2023 02/02/2024
122 86/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định Khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 07/12/2023 30/01/2023
123 85/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 07/12/2023 07/12/2023
124 105/2023/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 06/12/2023 01/01/2024
125 54/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 01/12/2023 12/12/2023
126 34/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019 /TT-BGTVT 30/11/2023 01/03/2024
127 2616/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/11/2023 29/11/2023
128 53/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/11/2023 12/12/2023
129 17/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức bộ máy Ban hành Thông tư quy định Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 29/11/2023 15/01/2024
130 82/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 28/11/2023 12/01/2024
131 52/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Kế toán, kiểm toán Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/11/2023 08/12/2023
132 51/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/11/2023 08/12/2023
133 2549/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nưóc 21/11/2023 21/11/2023
134 86/2023/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2021/TT-BQP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng 20/11/2023 01/01/2024
135 50/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/11/2023 30/11/2023
136 22/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 17/11/2023 17/11/2023
137 66/2023/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về quy trình đăng ký cư trú. 17/11/2023 01/01/2024
138 80/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 17/11/2023 17/11/2023
139 48/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 15/11/2023 27/11/2023
140 49/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Đà Nẵng 15/11/2023 01/01/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang