Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
81 05/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Bãi bỏ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/02/2024 26/02/2024
82 01/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học 05/02/2024 22/03/2024
83 02/2024/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành 05/02/2024 21/03/2024
84 06/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 25/01/2024 10/03/2024
85 04/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 24/01/2024 08/02/2024
86 188/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài chính - Ngân hàng Quy định tạm thời mức chi phí đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, C cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/01/2024 24/01/2024
87 89/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Y tế - Sức khỏe Công nhận xã, phường đạt thuộc thành phố Đà Nẵng đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 12/01/2024 12/01/2024
88 03/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định về cán bộ phường, xã, công chức xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/01/2024 22/01/2024
89 02/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định về quản, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/01/2024 22/01/2024
90 01/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Quy định quản lý hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/01/2024 13/01/2024
91 03/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các sự kiện được tổ chức tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/01/2024 02/01/2024
92 32/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 31/12/2023 01/01/2024
93 31/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 30/12/2023 15/02/2024
94 31/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 29/12/2023 15/02/2024
95 76/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 29/12/2023 12/02/2024
96 15/2023/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 29/12/2023 15/02/2024
97 29/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục 29/12/2023 15/02/2024
98 20/2023/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 29/12/2023 15/02/2024
99 39/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Lĩnh vực khác Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 25/12/2023 15/02/2024
100 38/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT 18/12/2023 15/02/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang