Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 26/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp 01/03/2024 15/05/2024
62 08/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công 29/02/2024 15/03/2024
63 25/2024/NĐ-CP Bộ Chính trị Công điện khẩn Kế toán, kiểm toán Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” 27/02/2024 15/04/2024
64 379/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 26/02/2024 26/02/2024
65 1/2024/TT-BNV Sở Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 24/02/2024 15/04/2024
66 19/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 23/02/2024 10/04/2024
67 13/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tổ chức bộ máy Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 23/02/2024 15/04/2024
68 18/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 21/02/2024 10/04/2024
69 356/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/02/2024 19/02/2024
70 15/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 16/02/2024 16/02/2024
71 14/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương 07/02/2024
72 06/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng 07/02/2024 26/02/2024
73 07/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác V/v bãi bỏ các Quyết định của UBND TP Đà Nẵng quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại TP Đà Nẵng 07/02/2024 26/02/2024
74 09/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 05/02/2024 21/03/2024
75 13/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 05/02/2024 05/02/2024
76 12/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 05/02/2024 05/02/2024
77 07/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 05/02/2024 21/03/2024
78 12/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 05/02/2024 21/03/2024
79 08/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 05/02/2024 21/03/2024
80 10/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 05/02/2024 21/03/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang