Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 238/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
62 242/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
63 239/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định về mức thu học phí, học phí học lại tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2019 – 2020; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019 – 2020 11/07/2019 01/08/2019
64 241/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
65 237/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, điều chỉnh danh mục dự án được hỗ trợ lãnh suất tại Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố 11/07/2019 01/08/2019
66 244/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
67 245/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
68 246/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/01/2020
69 247/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, quản lý trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
70 248/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
71 249/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh 11/07/2019 01/08/2019
72 250/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng 11/07/2019 01/08/2019
73 05/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/07/2019 01/09/2019
74 2971/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giáo dục đào tạo Về việc ban hành “Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 08/07/2019 08/07/2019
75 14/2019/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 05/07/2019 20/08/2019
76 32/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/07/2019 15/07/2019
77 59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019 15/08/2019
78 58/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 01/07/2019 15/08/2019
79 1112/QĐ-BTC Bộ Tài chính Quyết định Thuế - Lệ phí Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 28/06/2019 03/07/2019
80 40/2019/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 28/06/2019 01/09/2019
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo