Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 36/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 04/04/2024 20/05/2024
42 35/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" 02/04/2024 25/05/2024
43 02/2024/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/03/2024 15/05/2024
44 04/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. 29/03/2024 15/05/2024
45 02/2024/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 28/03/2024 01/06/2024
46 471/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin V/v ban hành Quy chế quản lý, kết nối chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/03/2024 11/03/2024
47 33/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 27/03/2024 19/05/2024
48 21/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 25/03/2024 15/05/2024
49 20/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý 25/03/2024 15/05/2024
50 04/2024/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện 22/03/2024 15/05/2024
51 836/QĐ-UBND UBND quận Sơn Trà Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi 21/03/2024 21/03/2024
52 10/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển đảo và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 18/03/2024 01/04/2024
53 32/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 15/03/2024 01/05/2024
54 460/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Tổ triển khai Đề án “Phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng” 08/03/2024 08/03/2024
55 30/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch 07/03/2024 01/05/2024
56 03/2024/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ 07/03/2024 07/03/2024
57 28/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 06/03/2024 20/04/2024
58 29/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước 06/03/2024 01/05/2024
59 02/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/03/2024 22/04/2024
60 01/2024/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương 01/03/2024 15/04/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang