Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
501 63/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 17/12/2021 17/12/2021
502 75/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
503 80/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 27/12/2021
504 81/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 17/12/2021
505 62/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
506 59/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
507 18/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng 15/12/2021 01/02/2022
508 113/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 15/12/2021 01/02/2022
509 22/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 13/12/2021 01/03/2022
510 112/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10/12/2021 01/01/2022
511 22/2021/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường 10/12/2021 01/02/2022
512 38/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2021 22/12/2021
513 111/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 09/12/2021 15/02/2022
514 109/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự; thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy 08/12/2021 01/01/2022
515 108/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Đều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 07/12/2021 20/01/2022
516 107/2021/NĐ-CP Chính phủ Công điện khẩn Cải cách hành chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 06/12/2021 06/12/2021
517 106/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam 06/12/2021 21/02/2021
518 105/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 04/12/2021 01/01/2022
519 19/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 03/12/2021 02/02/2022
520 37/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 03/05/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/12/2021 12/12/2021

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang