Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
461 01/2022/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động 25/01/2022 10/03/2022
462 174/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường 24/01/2022 24/01/2022
463 02/2022/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 18/01/2022 04/03/2022
464 10/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Quy định về lệ phí trước bạ 15/01/2022 01/03/2022
465 02/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện 11/01/2022 11/01/2022
466 01/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/01/2022 24/01/2022
467 02/2022/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022
468 02/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 06/01/2022 01/03/2022
469 36/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao 31/12/2021 15/02/2022
470 35/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 31/12/2021 15/02/2022
471 45/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non 31/12/2021 15/02/2022
472 40/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lao động, tiền lương Về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước 31/12/2021 21/02/2022
473 50/2021/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2021 15/02/2022
474 36/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 31/12/2021 20/02/2022
475 42/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 30/12/2021 14/02/2022
476 43/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông 30/12/2021 14/02/2022
477 11/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 28/12/2021 11/02/2022
478 121/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 27/12/2021 12/02/2022
479 170/2021/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Giao thông Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng 23/12/2021 08/02/2022
480 117/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 22/12/2021 15/02/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang