Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
441 05/2022/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 23/03/2022 19/05/2022
442 363/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Quy hoạch xây dựng Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2, thành phố Đà Nẵng 18/03/2022 18/03/2022
443 18/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán 15/03/2022 28/04/2022
444 04/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/03/2022 11/03/2022
445 14/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 11/03/2022 11/03/2022
446 16/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng 11/03/2022 11/03/2022
447 05/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/03/2022 11/03/2022
448 17/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 11/03/2022 11/03/2022
449 18/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/03/2022 11/03/2022
450 13/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 28/02/2022 01/03/2022
451 14/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 28/02/2022 28/02/2022
452 02/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 24/02/2022 10/03/2022
453 19/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 22/02/2022 15/04/2022
454 11/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 21/02/2022 01/05/2022
455 02/2022/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 18/02/2022 21/02/2022
456 04/2022/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh 18/02/2022 15/04/2022
457 08/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 09/02/2022 25/03/2022
458 02/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 08/02/2022 08/02/2022
459 03/2022/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch 28/01/2022 15/03/2022
460 15/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 28/01/2022 01/02/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang