Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
401 01/2022/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chính sách xã hội Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 30/06/2022 15/08/2022
402 08/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 30/06/2022 15/08/2022
403 13/2022/TT-BGTVT Sở Giao thông Vận tải Thông tư Giao thông Quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không 30/06/2022 01/09/2022
404 13/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/06/2022 13/07/2022
405 12/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND và 07/2021/QĐ-UBND 24/06/2022 08/07/2022
406 42/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022 15/08/2022
407 43/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 24/06/2022 08/08/2022
408 38/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Quy hoạch xây dựng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 24/06/2022 08/08/2022
409 39/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 24/06/2022 08/08/2022
410 41/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế toán, kiểm toán Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 20/06/2022 20/06/2022
411 11/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/06/2022 30/06/2022
412 04/2022/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 16/06/2022 01/08/2022
413 22/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tỉ lệ 1/2.000 14/06/2022 14/06/2022
414 38/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 12/06/2022 01/07/2022
415 09/2022/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học 06/06/2022 22/07/2022
416 30/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 03/06/2022 20/07/2022
417 36/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 30/05/2022 30/05/2022
418 34/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 28/05/2022 28/05/2022
419 04/2022/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 23/05/2022 23/05/2022
420 07/2022/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục 23/05/2022 08/07/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang