Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
381 Nghị quyết 46/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố 14/07/2022 14/07/2022
382 Nghị quyết 41/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2022-2023 14/07/2022 14/07/2022
383 31/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 24/07/2022
384 32/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 14/07/2022
385 33/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 14/08/2022
386 36/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 14/07/2022
387 37/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 24/07/2022
388 38/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 24/07/2022
389 39/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 14/07/2022
390 42/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Sửa đổi Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng 14/07/2022 24/07/2022
391 43/2022/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật 14/07/2022 24/07/2022
392 44/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Bãi bỏ một số quy định về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 24/07/2022
393 48/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc chia Tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 14/07/2022
394 49/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 14/07/2022
395 51/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 14/07/2022 14/07/2022
396 50/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Sửa đổi Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 14/07/2022 24/07/2022
397 26/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 14/07/2022 14/07/2022
398 46/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 13/07/2022 13/07/2022
399 16/2022/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Y tế - Sức khỏe Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 08/07/2022 25/08/2022
400 03/2022/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 07/07/2022 25/08/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang