Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
21 07/2024/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 17/05/2024 17/05/2024
22 54/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 16/05/2024 01/07/2024
23 53/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 16/05/2024 01/07/2024
24 09/2024/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã 16/05/2024 01/07/2024
25 34/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 16/05/2024 01/07/2024
26 29/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường 16/05/2024 01/07/2024
27 39/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá 16/05/2024 01/07/2024
28 52/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt 15/05/2024 01/07/2024
29 08/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 15/05/2024 01/07/2024
30 16/2024/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước 15/05/2024 01/07/2024
31 47/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 09/05/2024 09/05/2024
32 17/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/05/2024 23/05/2024
33 16/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 06/05/2024 22/05/2024
34 07/2024/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 02/05/2024 02/11/2024
35 14/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Đà Nẵng 25/04/2024 10/05/2024
36 13/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND TP Đà Nẵng về Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn TP Đà Nẵng 22/04/2024 06/05/2024
37 43/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 19/04/2024 06/06/2024
38 40/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 16/04/2024 01/07/2024
39 12/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/04/2024 29/04/2024
40 11/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố 10/04/2024 22/04/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang