Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
361 14/2022/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 30/08/2022 15/10/2022
362 57/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 25/08/2022 25/08/2022
363 55/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 24/08/2022 08/10/2022
364 55/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 23/08/2022 10/10/2022
365 16/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi Quy định về nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 18/08/2022 30/08/2022
366 51/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 11/08/2022 11/08/2022
367 103/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Chính sách xã hội Về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 11/08/2022
368 50/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 11/08/2022 01/10/2022
369 48/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Kế toán, kiểm toán Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 03/08/2022 17/09/2022
370 50/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 02/08/2022 15/08/2022
371 49/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 29/07/2022 12/09/2022
372 19/2022/TT-BGTVT Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về bảo trì công trình hàng hải 26/07/2022 01/10/2022
373 11/2022/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 26/07/2022 10/09/2022
374 12/2022/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lao động, tiền lương Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí 25/07/2022 09/09/2022
375 44/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Chính sách xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý 21/07/2022 05/09/2022
376 47/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 19/07/2022 01/09/2022
377 17/2022/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 15/07/2022 15/09/2022
378 35/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố 14/07/2022 24/07/2022
379 45/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 24/07/2022
380 47/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 24/07/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang