Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
321 128/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 24/09/2018 24/09/2018
322 127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018 15/11/2018
323 02/2018/TT-TANDTC Tòa án nhân dân tối cao Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên 21/09/2018 01/12/2018
324 126/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở Văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 20/09/2018 05/11/2018
325 27/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Giao thông Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên 19/09/2018 05/11/2018
326 125/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/09/2018 19/09/2018
327 86/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 18/09/2018 05/11/2018
328 122/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 17/09/2018 05/11/2018
329 123/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018 17/09/2018
330 30/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuốc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 14/09/2018 24/09/2018
331 4159/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/09/2018 14/09/2018
332 121/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 13/09/2018 01/11/2018
333 10/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 13/09/2018 01/11/2018
334 118/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Quy định về công tác kết hợp quân dân y 12/09/2018 30/10/2018
335 22/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá 12/09/2018 01/11/2018
336 119/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế toán, kiểm toán Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 12/09/2018 01/11/2018
337 25/2018/TT-BCT Chính phủ Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 12/09/2018 26/10/2018
338 117/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 11/09/2018 01/11/2018
339 49/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 11/09/2018 01/01/2019
340 4017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Quy định thực hiện công tác trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và công tác chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/09/2018 11/09/2018
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo