Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
321 29/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2022 26/12/2022
322 28/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/12/2022 01/01/2023
323 27/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Về việc phân cấp cho cơ quan chủ quản quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 09/12/2022 21/12/2022
324 26/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Bãi bỏ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 08/12/2022 20/12/2022
325 22/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 11/11/2022 25/11/2022
326 15/2022/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 08/11/2022 24/12/2022
327 2854/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 07/11/2022 07/11/2022
328 93/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không 07/11/2022 22/12/2022
329 67/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 07/11/2022 23/12/2022
330 07/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp 01/11/2022 09/12/2022
331 91/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 30/10/2022 30/10/2022
332 90/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước 28/10/2022 15/12/2022
333 14/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 28/10/2022 12/12/2022
334 25/2022/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang 20/10/2022 15/12/2022
335 82/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 18/10/2022 22/12/2022
336 83/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 18/10/2022 20/10/2022
337 52/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022
338 53/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022
339 54/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tại các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022
340 55/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang