Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
301 77/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 15/12/2022 15/12/2022
302 69/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 15/12/2022
303 70/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về “Tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố” 15/12/2022 15/12/2022
304 75/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 của thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 15/12/2022
305 76/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Dự án Vùng sản xuất rau rạch tại xã Hòa Phú 15/12/2022 15/12/2022
306 78/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 15/12/2022 15/12/2022
307 79/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên 15/12/2022 15/12/2022
308 91/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định việc chi tiền thưởng đối với các giải thưởng, chuyên đề đặc thù của thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
309 92/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 15/12/2022 26/12/2022
310 93/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
311 94/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
312 95/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định về chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 15/12/2022 26/12/2022
313 96/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ y tế tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
314 97/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định mức chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
315 98/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
316 99/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế của thành phố Đà Nẵng năm 2023 15/12/2022 01/01/2023
317 100/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin biện pháp ngăn chặn trên hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 01/01/2023
318 102/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thành lập mới các tổ dân phố trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 15/12/2022
319 66/2022/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng 15/12/2022 26/12/2022
320 18/2022/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/12/2022 30/01/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang