Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
281 02/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 21/03/2023 22/03/2023
282 18/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 21/03/2023 05/05/2023
283 261/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu công nghệ thông tin tập trung 19/03/2023 19/03/2023
284 1/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 09/03/2023 24/04/2023
285 05/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 28/02/2023 15/04/2023
286 06/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 21/02/2023 10/04/2023
287 06/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 20/02/2023 10/03/2023
288 34/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Khoa học - Công nghệ thông tin Triển khai thực hiện “Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025” năm 2023 20/02/2023
289 05/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Công điện khẩn Chính sách xã hội Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 16/02/2023 02/03/2023
290 02/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 09/02/2023 01/04/2023
291 02/2023/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 03/02/2023 03/02/2023
292 07/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 02/02/2023 20/03/2023
293 02/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 20/03/2023
294 01/2023/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 31/01/2023 31/01/2023
295 01/2023/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 19/01/2023 19/03/2023
296 04/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội 19/01/2023 19/03/2023
297 01/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/01/2023 02/02/2023
298 34/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định hoạt động Ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/12/2022 30/01/2023
299 33/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/12/2022 17/01/2023
300 30/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung giá đất các tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 20/12/2022 01/01/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang