Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
261 27/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 12/05/2023 01/07/2023
262 28/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 12/05/2023 01/07/2023
263 962/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Danh mục dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng 11/05/2023 11/05/2023
264 11/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá 11/05/2023 01/08/2023
265 09/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe 05/05/2023 20/06/2023
266 21/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về bảo hiểm vi mô 05/05/2023 05/05/2023
267 06/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 04/05/2023 05/05/2023
268 3/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức bộ máy Hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 30/04/2023 15/06/2023
269 19/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 28/04/2023 28/04/2023
270 05/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái 27/04/2023 15/06/2023
271 809/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng 18/04/2023 18/04/2023
272 13/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Bảo vệ dữ liệu cá nhân 17/04/2023 01/07/2023
273 12/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 14/04/2023 14/04/2023
274 08/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 14/04/2023 30/05/2023
275 07/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 10/04/2023 25/04/2023
276 10/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số - y tế - trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/04/2023 21/04/2023
277 09/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn 04/04/2023 18/04/2023
278 06/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 24/03/2023 09/05/2023
279 10/2023/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Thuế - Lệ phí Về bãi bỏ Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/03/2023 04/04/2023
280 07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc hỗ trợ cho các Ban Quản lý chợ các quận do ảnh hưởng chính sách miễn thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 24/03/2023 24/03/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang