Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
241 40/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 09/06/2023 23/07/2022
242 39/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 09/06/2023 01/08/2023
243 20/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/06/2023 22/06/2023
244 37/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 07/06/2023 01/08/2023
245 19/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng 05/06/2023 16/06/2023
246 29/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định về tinh giản biên chế 03/06/2023 20/07/2023
247 08/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 02/06/2023 03/06/2023
248 18/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng 02/06/2023 16/06/2023
249 17/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 02/06/2023 16/06/2023
250 34/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/05/2023 15/07/2023
251 16/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Công điện khẩn Lĩnh vực khác Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng 31/05/2023 14/06/2023
252 35/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch 31/05/2023 15/07/2023
253 04/2023/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/05/2023 15/07/2023
254 15/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/05/2023 12/06/2023
255 12/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Y tế - Sức khỏe Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 25/05/2023 07/06/2023
256 13/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 25/05/2023 07/06/2023
257 11/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 22/05/2023 05/06/2023
258 02/2023/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính 15/05/2023 20/05/2023
259 24/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 14/05/2023 01/07/2023
260 23/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 12/05/2023 01/07/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang