Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
221 48/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/07/2023 15/09/2023
222 1410/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 05/07/2023 05/07/2023
223 47/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế toán, kiểm toán Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 03/07/2023 01/09/2023
224 46/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 01/07/2023 01/07/2023
225 45/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 01/07/2023 01/07/2023
226 24/2023/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Giao thông Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới 01/07/2023 15/08/2023
227 26/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng 30/06/2023 10/07/2023
228 44/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 30/06/2023 01/07/2023
229 43/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 30/06/2023 15/08/2023
230 44/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 29/06/2023 01/07/2023
231 42/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 29/06/2023 14/08/2023
232 06/2023/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 29/06/2023 14/08/2023
233 24/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành đơn giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/06/2023 10/07/2023
234 10/2023/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội 26/06/2023 01/07/2023
235 37/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân 24/06/2023 08/08/2023
236 38/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 24/06/2023 24/06/2023
237 23/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 23/06/2023 06/07/2023
238 22/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 22/06/2023 05/07/2023
239 41/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm 12/06/2023 01/08/2023
240 33/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 10/06/2023 01/08/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang