Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
181 59/2023/TT-BTC Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 30/08/2023 16/10/2023
182 22/2023/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù 17/08/2023 10/10/2023
183 28/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung giá đất một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 11/08/2023 21/08/2023
184 16/2023/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ 09/08/2023 25/09/2023
185 36/2023/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy 02/08/2023 16/09/2023
186 55/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 21/07/2023 05/09/2023
187 31/2023/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan 20/07/2023 15/08/2023
188 43/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2023-2024 19/07/2023 29/07/2023
189 45/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 29/07/2023
190 46/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023
191 21/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 01/08/2023
192 22/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức chi và công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 01/08/2023
193 47/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Bổ sung nội dung Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 29/07/2023
194 42/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp các ngày kỷ niệm, tháng hành động hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 29/07/2023
195 44/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 29/07/2023
196 20/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Về số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2023 – 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 19/07/2023 19/07/2023
197 19/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 19/07/2023
198 18/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 19/07/2023
199 23/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Về việc kinh phí liên quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 19/07/2023
200 36/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Về việc cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Đà Nẵng 19/07/2023 19/07/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang