Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 42/2019/QĐ-UBND Người ký Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 07/10/2019 Ngày xuất bản 17/10/2019
Ngày hiệu lực 17/10/2019 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 42_2019_QD-UBND.doc
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
  2. Về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
  4. Về việc ban hành “Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo