Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Sửa đổi Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 07/2024/TT-BGDĐT Người ký Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành 02/05/2024 Ngày xuất bản 13/05/2024
Ngày hiệu lực 02/11/2024 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ giáo dục và đào tạo
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Thong tu 07_2024_TT-BGDDT.doc
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  2. Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.
  3. Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"
  4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang