Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Đà Nẵng

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 14/2024/QĐ-UBND Người ký Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lê Trung Chinh
Ngày ban hành 25/04/2024 Ngày xuất bản 13/05/2024
Ngày hiệu lực 10/05/2024 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 14.2024.QD.UBND.pdf
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Số lượng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển đảo và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
  3. Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  4. Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang