Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 284/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ năm 2020 12/12/2020 01/01/2020
2 03/2020/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 25/02/2020 01/04/2020
3 24/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020 24/02/2020
4 01/2020/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã 19/02/2020 01/04/2020
5 02/2020/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 14/02/2020 30/03/2020
6 02/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Chính sách xã hội Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 14/02/2020 01/04/2020
7 19/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020 31/03/2020
8 02/2020/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác bãi bỏ một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 11/02/2020 21/02/2020
9 03/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 10/02/2020 27/03/2020
10 01/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020 01/04/2020
11 02/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm 05/02/2020 23/03/2020
12 16/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020 20/03/2020
13 14/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 24/01/2020 15/03/2020
14 13/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 21/01/2020 05/03/2020
15 177/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng 16/01/2020 16/01/2020
16 01/2020/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 16/01/2020 01/03/2020
17 2/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 10/01/2020 01/03/2020
18 08/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 08/01/2020 24/02/2020
19 27/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 06/01/2020 06/01/2020
20 01/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 03/01/2020 20/02/2020


 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo