Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1/2020/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện 22/05/2020 09/07/2020
2 13/2020/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/05/2020 28/05/2020
3 11/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020 01/07/2020
4 7/2020/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Qui định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 14/05/2020 28/06/2020
5 10/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 14/05/2020 29/06/2020
6 691/TB-QLCL Bộ giáo dục và đào tạo Thông báo Giáo dục đào tạo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ 08/05/2020
7 10/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 07/05/2020 01/07/2020
8 09/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 07/05/2020 22/06/2020
9 35/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 05/05/2020 05/05/2020
10 33/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng 05/05/2020 05/05/2020
11 36/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 05/05/2020 05/05/2020
12 52/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn 27/04/2020 15/06/2020
13 15/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 24/04/2020 24/04/2020
14 11/2020/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/04/2020 05/05/2020
15 49/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 17/04/2020 15/06/2020
16 29/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020 02/06/2020
17 08/2020/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam 17/04/2020 01/11/2020
18 25/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 14/04/2020 01/06/2020
19 08/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 13/04/2020 01/06/2020
20 1277/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/04/2020 10/04/2020 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo