Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 10/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Quy định về lệ phí trước bạ 15/01/2022 01/03/2022
2 02/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện 11/01/2022 11/01/2022
3 01/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/01/2022 24/01/2022
4 02/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 06/01/2022 01/03/2022
5 36/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao 31/12/2021 15/02/2022
6 35/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 31/12/2021 15/02/2022
7 45/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non 31/12/2021 15/02/2022
8 40/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lao động, tiền lương Về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước 31/12/2021 21/02/2022
9 42/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 30/12/2021 14/02/2022
10 11/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 28/12/2021 11/02/2022
11 117/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 22/12/2021 15/02/2022
12 28/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Lĩnh vực khác Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 20/12/2021 02/02/2022
13 60/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 17/12/2021 27/12/2021
14 67/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách hỗ trợ bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc và bệnh nhân chạy thận nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
15 52/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
16 54/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2021
17 73/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 17/12/2021 01/01/2021
18 79/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
19 82/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang 17/12/2021 17/12/2021
20 83/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 17/12/2021
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo