Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 50/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Khoa học - Công nghệ thông tin Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 17/04/2021 17/04/2021
2 09/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/04/2021 26/04/2021
3 25/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 07/04/2021 22/05/2021
4 1122/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Y tế - Sức khỏe Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022 05/04/2021 05/04/2021
5 10/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên 05/04/2021 22/05/2021
6 1106/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 03/04/2021 03/04/2021
7 50/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy hoạch xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 01/04/2021 01/04/2021
8 49/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 01/04/2021 01/04/2021
9 47/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 01/04/2021 01/04/2021
10 17/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 31/03/2021 15/05/2021
11 44/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2021 31/03/2021
12 42/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 31/03/2021 16/05/2021
13 40/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 30/03/2021 15/05/2021
14 23/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá 30/03/2021 15/05/2021
15 34/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 29/03/2021 29/03/2021
16 07/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 27/03/2021 08/04/2021
17 08/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/03/2021 08/04/2021
18 06/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/03/2021 08/04/2021
19 27/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 25/03/2021 15/05/2021
20 965/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Tổ công tác lập Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực 25/03/2021 25/03/2021
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo