Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 108/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách đào tạo chuyên sâu, ekip cho nhân lực ngành Y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024-2026 14/10/2024 01/01/2024
2 14/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương 07/02/2024
3 09/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 05/02/2024 21/03/2024
4 13/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 05/02/2024 05/02/2024
5 12/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 05/02/2024 05/02/2024
6 07/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 05/02/2024 21/03/2024
7 12/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 05/02/2024 21/03/2024
8 08/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 05/02/2024 21/03/2024
9 10/2024/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 05/02/2024 21/03/2024
10 06/2024/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 25/01/2024 10/03/2024
11 04/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 24/01/2024 08/02/2024
12 188/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài chính - Ngân hàng Quy định tạm thời mức chi phí đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, C cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/01/2024 24/01/2024
13 89/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Y tế - Sức khỏe Công nhận xã, phường đạt thuộc thành phố Đà Nẵng đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 12/01/2024 12/01/2024
14 03/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định về cán bộ phường, xã, công chức xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/01/2024 22/01/2024
15 02/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định về quản, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/01/2024 22/01/2024
16 01/2024/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Quy định quản lý hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/01/2024 13/01/2024
17 03/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các sự kiện được tổ chức tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/01/2024 02/01/2024
18 32/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 31/12/2023 01/01/2024
19 31/2023/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 30/12/2023 15/02/2024
20 31/2023/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 29/12/2023 15/02/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang