Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 06/2021/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao 22/07/2021 15/09/2021
2 70/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 20/07/2021 15/09/2021
3 131/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Chính sách xã hội Thực hiện Chương trình “có việc làm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 15/07/2021
4 69/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy hoạch xây dựng Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 15/07/2021 01/09/2021
5 23/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 07/07/2021 07/07/2021
6 66/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 06/07/2021 20/08/2021
7 54/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 06/07/2021 25/08/2021
8 22/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 02/07/2021 19/08/2021
9 68/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Chính sách xã hội Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 01/07/2021
10 65/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 30/06/2021 01/07/2021
11 51/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 30/06/2021 16/08/2021
12 10/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe 30/06/2021 01/09/2021
13 62/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 29/06/2021 01/07/2021
14 73/2021/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan 29/06/2021 14/08/2021
15 14/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C 25/06/2021 25/06/2021
16 02/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 24/06/2021 08/08/2021
17 60/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021 15/08/2021
18 2/2021/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Tổ chức bộ máy Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 11/06/2021 01/08/2021
19 58/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 10/06/2021 15/08/2021
20 04/2021/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa 08/06/2021 01/08/2021
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo