Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 26/2019/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật 25/12/2020 01/08/2020
2 122/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp 15/10/2020 15/10/2020
3 08/2020/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 15/10/2020 01/12/2020
4 07/2020/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 15/10/2020 01/12/2020
5 38/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 06/10/2020 20/11/2020
6 36/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm 05/10/2020 20/11/2020
7 35/2020/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/10/2020 15/10/2020
8 37/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 05/10/2020 20/11/2020
9 35/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập 01/10/2020 20/11/2020
10 3612/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2020 28/09/2020
11 114/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 25/09/2020
12 115/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020 29/09/2020
13 04/2020/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực 25/09/2020 10/11/2020
14 33/2020/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Ban hành Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/09/2020 03/10/2020
15 27/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 21/09/2020 15/11/2020
16 112/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020 20/09/2020
17 113/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế toán, kiểm toán Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng 18/09/2020 31/12/2020
18 20/2020/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ 17/09/2020 15/11/2020
19 109/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 15/09/2020 15/09/2020
20 32/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 15/09/2020 01/11/2020


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo