Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 88/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020 15/09/2020
2 2084/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 27/07/2020 27/07/2020
3 3/2020/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020 09/05/2020
4 85/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy hoạch xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc 17/07/2020 07/09/2020
5 81/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 09/07/2020 01/09/2020
6 79/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. 08/07/2020 21/08/2020
7 14/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 08/07/2020 25/08/2020
8 304/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021 08/07/2020 08/07/2020
9 302/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 08/07/2020 08/07/2020
10 303/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 08/07/2020 08/07/2020
11 305/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Nông nghiệp Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2020 18/07/2020
12 309/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 08/07/2020 08/07/2020
13 306/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng 08/07/2020 08/07/2020
14 19/2020/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Quy định hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/07/2020 16/07/2020
15 13/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 03/07/2020 19/08/2020
16 74/2020/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu 01/07/2020 15/08/2020
17 75/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 01/07/2020 01/07/2020
18 76/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành 01/07/2020 01/07/2020
19 77/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động 01/07/2020 01/07/2020
20 72/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 30/06/2020 15/08/2020 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo