Tổ chức chính trị - xã hội Tổ chức chính trị - xã hội

 

1. Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

2. Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công đoàn Đà Nẵng

- Địa chỉ: 12 Trần Phú

- Địa chỉ: 48 Pasteur

- Số điện thoại: 0236 3821 158

- Số điện thoại: 0236 3821 139

- Email:mttqvn@danang.gov.vn

- Email:

- Website:http://mattran.danang.gov.vn

- Website: http://www.congdoandanang.org.vn/

3. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Đà Nẵng

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: 01 Pasteur

- Địa chỉ: Xuân Thủy

- Số điện thoại: 0236 3826 611

- Số điện thoại: 0236 3695 066

- Email: hoilhpndanang@vnn.vn

- Email: tuoitredanangdn@gmail.com

- Website: http://www.phunudanang.org.vn/

- Website: http://thanhdoandanang.org.vn/

5. Hội Cựu chiến binh Thành phố

6. Hội Nông dân Thành phố

- Địa chỉ: 68 Quang Trung

- Địa chỉ: 12 Hồ Nguyên Trừng

- Số điện thoại: 0236 3823 088

- Số điện thoại: 0236 3551 214

- Email:

- Email:

- Website:

- Website:

7. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

8. Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: 47 Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: 59 Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Số điện thoại: 0236 3626 029

- Số điện thoại: 0236 3551 416

- Email:

- Email:

- Website:

- Website:http://www.dukdndanang.vn/

9. Đoàn Khối Các Cơ Quan Thành phố Đà Nẵng

10. Đoàn Khối Doanh Nghiệp Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: 47 Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: 59 Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Số điện thoại: 0236 3626 067

- Số điện thoại: 0236 3695 050

- Email:

- Email:

- Website:

- Website:

11. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

12. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật

- Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm

- Địa chỉ: 05 Quang Trung

- Số điện thoại: 0236 3821 378

- Số điện thoại: 0236 3539 322

- Email: dafo@danang.gov.vn

- Email: lhhdanang@gmail.com

- Website: http://dafo.danang.gov.vn/

- Website: http://lhhdanang.vn/
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo