Báo cáo Kết quả đánh giá độc lập một số lĩnh vực dịch vụ công 2023 24/01/2024

Báo cáo Tổng hợp kết quả đánh giá độc lập một số lĩnh vực dịch vụ công năm 2022 09/01/2023

Báo cáo Kết quả đánh giá độc lập mức độ hài lòng tổ chức, công dân đối với chất lượng cung ứng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản tại ... 06/01/2023

Báo cáo Kết quả đánh giá độc lập về mức độ hài lòng của người dân/ du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2022 05/01/2023

Báo cáo Kết quả đánh giá độc lập mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng cung ứng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ Căn cước... 05/01/2023

Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá độc lập mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng cung ứng thủ tục hành chính, quy định, chính sách, mức hưởn... 04/01/2023

Báo cáo Chi tiết kết quả đánh giá độc lập chất lượng cung ứng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bằng hình thứ... 11/01/2022

Báo cáo Tổng hợp kết quả đánh giá độc lập một số lĩnh vực dịch vụ công năm 2021 07/01/2022

Báo cáo Chi tiết kết quả đánh giá độc lập về mức độ hài lòng của phụ huynh đối với công tác tuyển sinh vào lớp 1 tại một số trường tiểu học trên địa ... 06/01/2022

Báo cáo Chi tiết kết quả đánh giá độc lập chất lượng cung ứng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đào tạo và sát hạch năm 2021 05/01/2022

 

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang