Tin tức Tin tức

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Phạm Thị Dạ Thảo Ngày đăng tin: 10/06/2024 Lượt xem: 70

Sở TT&TT đã tiếp tục hoàn thiện và xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, hồ sơ gồm có:

a) Về dự thảo Tờ trình UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết: Đã xây dựng theo Mẫu số 03 (phụ lục V), ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố: Đã xây dựng theo Mẫu số 16 (phụ lục I), ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. (Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đính kèm theo Công văn bản này).

Sở TT&TT kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết (tại khoản 2 của Công văn này) và có văn bản phản hồi về Sở TT&TT.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 24 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Thông tin chi tiết liên hệ: 0236.3840084/ 0911304455 (ông Nguyễn Văn Thiện), email: thiennv1@danang.gov.vn.

Tập tin đính kèm:

1. Công văn 1380/STTTT-ĐTHTS ngày 07/6/2024 v/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố

2. Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3. Dự thảo Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang