Tin tức Tin tức

Tăng cường công tác dân vận góp phần đẩy nhanh công tác cải cách hành chính
Người đăng tin: Nguyễn Thục Đan Ngày đăng tin: 06/06/2024 Lượt xem: 4

Chiều 5-6, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi đồng chủ trì Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Ban Dân vận Thành ủy trong công tác dân vận.

Trong những năm qua, việc phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Dân vận Thành ủy giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát huy vai trò chủ động và phối hợp. Đồng thời gặt hái một số kết quả trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 05/8/2021 về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/12/2022 về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối.

Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Cùng với đó, chú trọng xây dựng và thực hiện phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, sâu sát cơ sở.


Quang cảnh Hội nghị

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài Thanh tra thành phố đã tham mưu để lãnh đạo tiếp công dân 9 lượt/10 vụ việc và đề nghị Thanh tra Chính phủ có ý kiến để thành phố giải quyết dứt điểm.

Tăng cường công tác dân vận đã góp phần đẩy nhanh công tác cải cách hành chính trên tất cả các nội dung (thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính). 

Trong 3 năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 08 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, 04 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy, 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, 08 lớp tập huấn nghiệp vụ cấp ủy cơ sở; 03 hội nghị công tác thông tin thời sự, 03 hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền thảng tư tưởng của Đảng, 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4.

Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Khối tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cử báo cáo viên báo cáo các nội dung tại các hội nghị tập huấn công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận các cấp thuộc Đảng bộ Khối.

Thời gian đến, Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối cơ quan tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin về cách làm mới, sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác dân vận để phối hợp thực hiện hiệu quả. Đồng thời, hai cơ quan tiến hành rà soát những hạn chế, vướng mắc trong quá trình phối hợp giai đoạn 2020-2023 để tiếp tục chỉ đạo khắc phục các hạn chế. Bên cạnh đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy chế phối hợp.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
4. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
5. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh
6. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang