Tin tức Tin tức

Điều khoản dịch vụ
Người đăng tin: Phạm Thị Dạ Thảo Ngày đăng tin: 03/06/2024 Lượt xem: 32

Chào mừng bạn đến với trang “Điều khoản dịch vụ” của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng. Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

Sử dụng trang web: Bạn đồng ý sử dụng trang web https://1022.vn/ chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ luật pháp hiện hành.
Bản quyền: Các nội dung, tài liệu và thông tin trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.
Thay đổi nội dung: Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước.
Liên kết đến trang web bên thứ ba: Trang web https://1022.vn/ có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng.
Bảo trì và sửa chữa: Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hạn chế truy cập vào trang web để thực hiện bảo trì và sửa chữa. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước khi thực hiện các hoạt động này, nhưng không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động liên tục và không bị gián đoạn.
Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang