Tin tức Tin tức

Lan tỏa những mô hình, điển hình trong học tập, làm việc theo Bác
Người đăng tin: Trần Thị Ngọc Dung Ngày đăng tin: 22/04/2024 Lượt xem: 15

Sáng 19-4, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 – 2023), các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng bộ Khối hiện có 85 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 50 đảng bộ, 35 chi bộ, với hơn 6200 đảng viên. Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố là tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp thành phố, một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Trung ương, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong 03 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, cơ bản hoàn thành một số nội dung trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối đã nắm vững các yêu cầu, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, có sự chuyển biến rõ rệt, đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi tổ chức đảng và từng cá nhân.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được cấp ủy các cấp triển khai, cụ thể hóa từng nội dung trong kế hoạch, chương trình công tác, nghị quyết của cấp ủy gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, theo dõi việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động đăng ký kế hoạch cá nhân hằng năm và cam kết thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, thực hiện đảm bảo các nội dung đăng ký đề ra trong các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa”. Từ đó, nâng cao đạo đức công vụ phong cách, tác phong công tác, lối sống, ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cá nhân góp phần xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ.

Khen thưởng 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023)

Toàn Đảng bộ xây dựng và nhân rộng nhiều gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các điển hình tiên tiến được đăng ký, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 16 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu; năm 2022 thống nhất giới thiệu 1 tập thể tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2022 phục vụ triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; năm 2023, tuyên dương 5 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiên tiến; năm 2024, giới thiệu 10 gương điển hình tiêu biểu (5 tập thể và 5 cá nhân) trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2023 phục vụ công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập và sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn một số chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai chậm so với tiến độ. Một số cấp ủy chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kết quả việc “làm theo” chưa thực sự rõ nét, nhất là việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK ngày 10/3/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Việc phát hiện, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một vài cấp ủy cơ sở chưa kịp thời, thể hiện rõ nét; có cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương, dẫn đến có đảng viên chưa gương mẫu, vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài chúc mừng các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023)

Để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành thường xuyên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian tới, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với nhiều hình thức phong phú, sinh động; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Khối; xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tư tưởng Hồ Chí Minh, về nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Song song với đó, phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bô, đảng viên nhất là người đứng đầu; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Tuyên dương 41 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023)

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương tặng bằng khen cho 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023), gồm: Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, Chi bộ Cơ quan Sở thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố; Chi bộ Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố; Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng thuộc Đảng bộ Cục Hải quan thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

Đồng thời, trao tặng Bằng khen cho 41 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023); tuyên dương 10 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương khen thưởng 10 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gồm: Chi bộ 2 Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Chi bộ Đột quỵ - Lão thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng, Đảng bộ Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Bộ phận Cơ sở xã hội Bầu Bàng, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Chi bộ Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Chi bộ 3 Đảng bộ Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
4. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
5. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh
6. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang