Tin tức Tin tức

Đề xuất quy định về sử dụng phương tiện phát hiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường
Người đăng tin: Nguyễn Thục Đan Ngày đăng tin: 17/04/2024 Lượt xem: 6

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bộ Công an cho biết: Thông tư số 40/2015/TT-BCA ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2015 là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an nhân dân sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 

Tuy nhiên, đến nay nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BCA đã thay đổi, cụ thể: Ngày 13/01/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013).

Qua 08 năm thực hiện, Thông tư số 40/2015/TT-BCA có nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, phát sinh nhiều vấn đề mới, như: (1) Một số phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mới được trang cấp để phát hiện vi phạm hành chính nhưng chưa được quy định kiểm định, hiệu chuẩn trong lực lượng Công an nhân dân; (2) Số lượng các vụ việc phát hiện vi phạm hành chính bằng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng lớn nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an thay thế Thông tư số 40/2015/TT-BCA là cần thiết.

Dự thảo Thông tư quy định các nội dung cơ bản như sau:

- Thẩm quyền, nội dung và hồ sơ tập huấn việc sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

- Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

- Thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

- Thuê phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

- Kiểm định, hiệu chuẩn và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm định, hiệu chuẩn hoặc phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi được sử dụng. 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
4. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
5. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh
6. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang