Tin tức Tin tức

Hội nghị tập huấn, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ
Người đăng tin: Nguyễn Thục Đan Ngày đăng tin: 11/04/2024 Lượt xem: 8

Chiều 10-4, Ban Dân vận Thành uỷ phối hợp với Ban Nội chính Thành uỷ tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ gắn với Chỉ thị số 08-CT/TU về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định số 2780-QĐ/TU về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Lê Văn Trung cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận được nâng lên; nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã triển khai tốt việc lồng ghép công tác dân vận với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phát huy vai trò giám sát của người dân đối với chính quyền.


Quang cảnh Hội nghị

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố. Chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố từng bước được nâng lên.

Cùng với đó, cuộc vận động “5 xây”, “3 chống” được triển khai sâu rộng, trở thành phong trào thường xuyên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chất lượng giải quyết công việc, tạo được sự hài lòng cho tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước vẫn còn một số mặt hạn chế. Nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của công tác dân vận còn hạn chế, nhiều nơi chưa được quan tâm; công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa đúng quy định pháp luật.


Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Lê Văn Trung phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận có lúc có nơi chưa kịp thời; mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước các cấp còn ít và hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân chưa được chú trọng thường xuyên;...

Theo Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Lê Văn Trung, hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kế hoạch triển khai thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị, các nội dung quan trọng, cốt lõi tại Chỉ thị và nội dung liên quan…

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
4. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
5. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh
6. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang