Tin tức Tin tức

Đề xuất quy định về đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"
Người đăng tin: Nguyễn Thục Đan Ngày đăng tin: 22/02/2024 Lượt xem: 3

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet..., Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề xuất quy định về đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được cấp thông qua phương thức đấu giá

Dự thảo nêu rõ, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được cấp thông qua phương thức đấu giá.

Các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được phân bổ thông qua phương thức đấu giá bao gồm:

a- Các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" không dấu cấp 2 dùng riêng có 01 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới ".vn" được lập nên từ 01 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9).

b- Các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" không dấu cấp 2 dùng riêng có 02 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới ".vn" được lập nên từ 02 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9).

c- Trừ các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật Công nghệ Thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bộ TT&TT công bố Danh mục tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" triển khai đấu giá theo từng thời kỳ căn cứ vào tình hình thực tế quản lý, đăng ký sử dụng tên miền tại Việt Nam.

Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

Căn cứ Danh mục tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" triển khai đấu giá theo từng thời kỳ và tình hình thực tế quản lý, đăng ký sử dụng tên miền Internet tại Việt Nam, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá trình Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

Kế hoạch tổ chức đấu giá bao gồm các nội dung chính sau đây:

Danh sách tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đưa ra đấu giá;

Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước;

Hình thức, phương thức tổ chức đấu giá;

Thời gian tổ chức đấu giá;

Xử lý tình huống đấu giá (nếu có);

Các nội dung khác có liên quan.

Kế hoạch tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

Việc đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" tuân thủ các quy định về thủ tục, trình tự tại Chương III, Chương IV Luật Đấu giá tài sản.

Việc đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến và áp dụng phương thức đấu giá trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được tham gia đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định của pháp luật.

Các bước thực hiện một cuộc đấu giá

1- Đăng ký tham gia đấu giá: Việc đăng ký tham gia đấu giá tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được thực hiện tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá, được lựa chọn tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đấu giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá tên miền quốc gia Việt Nam ".vn";

Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá mã, số viễn thông cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 5 ngày.

2- Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo Quy chế đấu giá.

3- Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản, đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

4- Đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

5- Bộ TT&TT có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá: số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan; phê duyệt kết quả đấu giá tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang