Không tiến hành 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 25/10/2021 Lượt xem: 2

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 20-10-2021 về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong đó, không tiến hành thanh tra đối với các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Cụ thể, không tiến hành thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đối với việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; không thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị trực thuộc. 

Không thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Văn hóa và Thể thao và một số đơn vị trực thuộc; không thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 tại Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng quyết định điều chỉnh 3 cuộc thanh tra chuyển sang kế hoạch năm 2022.

Đó là, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND quận Hải Châu và thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố căn cứ theo nội dung Tờ trình số 893/TTTP-VP ngày 16-10-2021. Theo Thanh tra thành phố, 4 nội dung thanh tra tại các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Y tế nêu trên đã có các cơ quan khác thanh tra.

Việc không thanh tra nữa là để tránh chồng chéo, chống trùng lắp trong công tác thanh tra. Đối với 3 đơn vị chuyển sang kế hoạch thanh tra vào năm 2022 là để cho các đơn vị liên quan tập trung cho công tác phòng, chống Covid-19. 

Trước đó, ngày 11-10, UBND thành phố cũng ban hành Công văn số 6885/UBND-SKHĐT giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9-9-2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19.

UBND thành phố cũng yêu cầu Thanh tra thành phố hướng dẫn các sở, ban, ngành và quận, huyện tạm dừng, giãn và hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã có trong kế hoạch năm 2021.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo