Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng thực hiện giám sát tại quận Hải Châu
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 20/10/2021 Lượt xem: 3

Sáng ngày 19/10/2021, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn, Phó Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng biên chế công chức của HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi giám sát tại quận Hải Châu.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng thực hiện giám sát tại quận Hải Châu 

Qua giám sát cho thấy, thực hiện Đề án vị trí việc làm tại quận Hải Châu đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao theo quy định. Đến nay, tổng số biên chế, lao động trong chỉ tiêu hiện có của quận là 103 người/118 người. UBND quận cũng đã thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đề án vị trí việc làm cũng đã nảy sinh nhiều khó khăn lúng túng cần tiếp tục khắc phục. Quận Hải Châu kiến nghị thành phố cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Bổ sung vị trí việc làm kế toán cho đơn vị có nguồn kinh phí quản lý lớn, như: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục-Đào tạo để đảm bảo công tác quản lý tài chính, kế toán được hiệu quả.

Các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo