Triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 20/10/2021 Lượt xem: 5

Ngày 19-10, phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố triển khai thực chất, có hiệu quả việc đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố kịp thời ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐĐLĐLĐ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Hằng năm, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch 17-KH/TU vào Chương trình công tác của Đảng đoàn để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hệ thống tổ chức Công đoàn thành phố, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố triển khai thực chất, có hiệu quả việc đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên; chú trọng việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả, chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) của các cấp ủy, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy định về các tiêu chí thành lập tổ chức đại diện khác của người lao động trên địa bàn thành phố.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quán triệt đường lối, chính sách và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW, trong đó, phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn bảo đảm các chính sách về hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng Covid-19; giám sát việc chi trả chế độ cho người lao động; thường xuyên rà soát, thống kê và hỗ trợ kịp thời các lao động khó khăn, nhất là lao động ngoại tỉnh, ở trọ.

Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, từ đó bảo đảm tốt nhu cầu, điều kiện sinh hoạt cho công nhân, người lao động.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp công đoàn, doanh nghiệp xây dựng và nâng cao tỷ lệ ký kết các thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với Bộ luật Lao động mới.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết, trong những năm qua, Đảng đoàn lãnh đạo Ban Thường vụ, phối hợp cùng Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn, các chi bộ thuộc Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng và sự quyết tâm chính trị cao của Đảng đoàn, Đảng bộ, các chi bộ và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Liên đoàn lao động thành phố.

Nội dung của Nghị quyết được cụ thể hóa bằng kế hoạch, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đảng ủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai đến các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Theo ông Nguyễn Duy Minh, trong những năm qua, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế, không ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, giảm 30% số cán bộ chuyên trách nhưng không có đơn khiếu nại, tố cáo.

Toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo