Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố lấy ý kiến góp ý Dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 15/10/2021 Lượt xem: 6

Chiều 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường,

Uỷ viên Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội chủ trì hội nghị

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9-12-2000, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2010 và năm 2019. Các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm về cơ bản không làm thay đổi kết cấu, nội dung cơ bản của Luật Kinh doanh bảo hiểm mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều để đáp ứng cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (Luật số 61/2010/QH12) và Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Luật số 42/2019/QH14).

Theo ông Trần Chí Cường, sau hơn 20 năm thi hành, các chính sách này đã phát huy tác dụng, là căn cứ, cơ sở pháp lý để xây dựng khung khổ pháp ly vững chắc, minh bạch cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng giữa các doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng đa dạng của các tổ chức, cá nhân; đảm bảo sự hài hòa giữa quản lý giám sát thận trọng và tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập về cơ chế chính sách và thị trường bảo hiểm cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn. Cụ thể, một số quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành không còn thống nhất, đồng bộ với quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, dẫn đến thiếu những quy định mang tính đặc thù áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia bảo hiểm. Một số quy định chưa theo kịp với thông lệ quốc tế, các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, trong khi trên thị trường bảo hiểm đã có các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trên thế giới và khu vực.

Hiện nay, tiềm năng thị trường bảo hiểm còn rất lớn; nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao, trong khi quy mô thị trường bảo hiểm còn khiêm tốn, với tỉ lệ doanh thu phí bảo hiểm/GDP còn thấp. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm còn chưa cao. Thông tin và nguồn thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm còn chưa đa dạng, đầy đủ, toàn diện, nên có những tranh chấp phát sinh, vẫn còn hiện tượng tranh giành khách hàng dưới nhiều hình thức. Có tình trạng phí bảo hiểm chưa tương xứng với rủi ro được bảo hiểm.

Dự án luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được xây dựng nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đồng thời, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội. Dự kiến, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2023.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng Võ Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về 7 nhóm vấn đề: nhóm chính sách về hoàn thiện các quy định về mô hình tổ chức, điều kiện thành lập, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; nhóm chính sách về hoàn thiện các quy định về mô hình quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; nhóm chính sách về hoàn thiện hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và an toàn cho các giao dịch bảo hiểm; nhóm chính sách về khuyến khích sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm chuẩn mực hóa các hoạt động và giao dịch bảo hiểm trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm; nhóm chính sách về bổ sung, hoàn thiện các quy định về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; nhóm chính sách về hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, đề phòng hạn chế tổn thất, phòng ngừa gian lận bảo hiểm, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp; nhóm chính sách về hoàn thiện quy định về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bảo hiểm.

Theo các đại biểu, một trong những vấn đề nổi lên trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiện nay là tình trạng các ngân hàng thương mại buộc khách hàng phải mua bảo hiểm khi đăng ký vay, trong khi khách hàng thực sự không có nhu cầu. “Cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước thông qua những chế tài quy định trong luật để giải quyết tình trạng này, bảo vệ quyền lợi khách hàng”, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng Võ Minh đề xuất. Bên cạnh đó, luật cần có điều khoản miễn trừ trách nhiệm của người mua; nội dung hợp đồng bảo hiểm phải đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu; đại lý bảo hiểm phải giải thích, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho khách hàng, nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích hợp pháp giữa các chủ thể - bên bán và bên mua.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường cho rằng, yếu tố tác động của hoạt động kinh doanh bảo hiểm đối với đời sống xã hội là tương đối lớn, khả năng xảy ra tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng rất lớn. Vì vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố rất mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị, cá nhân trên cơ sở hoạt động thực tế tại đơn vị, để tổng hợp, góp ý với cơ quan soạn thảo của Quốc hội, nhằm hướng đến mục tiêu thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về phát triển thị trường bảo hiếm, khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế, cũng như nâng cao năng lực quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo