Đề xuất bỏ một số khoản lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 11/10/2021 Lượt xem: 2

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của Bộ Ngoại giao về đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao. Theo đó, Bộ Ngoại giao đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 264 như sau:
Về lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu: Hiện nay, Thông tư 264 quy định, lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là 30 USD/quyển.

Bộ Ngoại giao đề xuất bỏ quy định thu lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông. Lý do là tại Điều 15 và Điều 16 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không quy định về thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu. Bên cạnh đó, tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC (quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam) đã bỏ quy định thu lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

Từ căn cứ nêu trên, dự thảo Thông tư quy định bãi bỏ mức thu lệ phí sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

Về lệ phí cấp giấy thông hành, theo quy định hiện nay, lệ phí cấp giấy thông hành: Đối với cấp mới 20 USD/quyển; cấp lại do để hỏng hoặc mất 40 USD/quyển.

Với nội dung này, Bộ Ngoại giao đề xuất bỏ quy định lệ phí cấp giấy thông hành, vì Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không quy định Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy thông hành.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao, tại dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính quy định bãi bỏ mức thu lệ phí cấp giấy thông hành.

Về phí đăng ký kết hôn, theo quy định hiện nay tại Thông tư 264: Phí đăng ký kết hôn 70 USD/bản; phí đăng ký lại việc kết hôn 120 USD/bản.

Bộ Ngoại giao đề nghị sửa đổi đơn vị tính phí đăng ký kết hôn từ: 70 USD/bản thành 70 USD/vụ việc kết hôn. Lý do việc quy định thu phí theo số “bản” dẫn đến thu phí 2 lần vì theo quy định thì Cơ quan đại diện cấp 2 bản Giấy đăng ký kết hôn (1 cho vợ và 1 cho chồng).

Từ căn cứ nêu trên, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phí đăng ký kết hôn là 70 USD/vụ việc, đăng ký lại việc kết hôn 120 USD/vụ việc.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo