Thực hiện công tác quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 06/08/2021 Lượt xem: 9

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai. Theo đó, UBND các quận, huyện thực hiện việc thu, trích phân bổ để lại 3% chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai và 20% để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại quận, huyện, xã, phường bảo đảm theo đúng quy định.

Trong thông báo giao chỉ tiêu thu tiền Quỹ Phòng, chống thiên tai hằng năm cần ghi rõ công thức tính phần trăm để lại cho phường, xã; không để tình trạng nộp lên quận, huyện khi chưa trích để lại phần trăm theo quy định, không để tình trạng quận, huyện chuyển trả lại phần trăm được trích lại cho phường, xã. UBND quận, huyện thực hiện theo chế độ kế toán Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. UBND thành phố giao Cục thuế, các Chi cục thuế hỗ trợ các quận, huyện về danh sách, địa điểm và báo cáo hạch toán độc lập của các doanh nghiệp để phục vụ công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Bảo hiểm xã hội thành phố cung cấp danh sách các doanh nghiệp có thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động cho các quận, huyện để hỗ trợ công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo