Đưa sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng tiêu thụ trong cả nước
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 30/07/2021 Lượt xem: 5

Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chương trình số 09-Ctr/TU thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Mục tiêu hướng tới là vận động các kênh phân phối ưu tiên trưng bày, kinh doanh 80-85% hàng Việt Nam có thế mạnh, hàng Đà Nẵng có chất lượng.

Tuyên truyền đến 90% người tiêu dùng, doanh nghiệp thành phố biết về cuộc vận động, về các chương trình nhận diện hàng Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối, hợp tác với doanh nghiệp, nhà phân phối của các tỉnh, thành phố khác nhằm đưa các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng tiêu thụ trong cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gồm: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam; tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa thế mạnh, đặc trưng của thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong nước có nhiều thành tích trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Đà Nẵng.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo