Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 27/07/2021 Lượt xem: 18

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;  

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 ban hành theo Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 242/KH-SVHTT ngày 04/6/2021 về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021 và hướng dẫn các đơn vị phối hợp triển khai. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng - cơ quan thường trực của Hội đồng cấp thành phố đã tiếp nhận 15 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và 04 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” từ 03 Hội đồng cấp cơ sở (Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Trưng Vương và Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh). (Xem chi tiết tại File danh sách kèm theo).

File đính kèm

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo