Đánh giá học viên giáo dục thường xuyên kết hợp bằng nhận xét và điểm số
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 21/07/2021 Lượt xem: 5

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu đánh giá học viên phải bảo đảm công bằng, trung thực và khách quan. Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và công cụ khác nhau; kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; kết hợp đánh giá bằng nhận xét và bằng điểm số; kết hợp đánh giá của giáo viên, học viên và người giám hộ hoặc đại diện đơn vị nơi học viên lao động.
Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học viên; bảo đảm không so sánh giữa các học viên với nhau, không tạo áp lực cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên, người giám hộ hoặc đại diện đơn vị nơi học viên lao động (cha mẹ học viên).

Đánh giá bằng nhận xét được thực hiện trong quá trình dạy học các môn học, bao gồm: Nhận xét của giáo viên đối với học viên hoặc nhóm học viên; học viên tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau; nhận xét của cha mẹ học viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó nêu rõ ưu điểm nổi bật, những điểm còn tồn tại, sự tiến bộ rõ nét của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện theo yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học.

Đánh giá bằng điểm số được thực hiện qua đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học viên theo yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học. Đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Đánh giá kết quả học tập của học viên trong học kì và cả năm học được đánh giá thành bốn (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Kết quả rèn luyện của học viên được xếp thành ba (3) mức: Tốt, Đạt, Cần rèn luyện thêm.

Học viên có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình: a. Kết quả rèn luyện và học tập đều được đánh giá ở mức Đạt trở lên; b. Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học.

Học viên thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp hoặc chưa được công nhận hoàn thành chương trình: Nghỉ học quá 45 buổi trong một năm học; xếp loại cả năm học về kết quả rèn luyện ở mức Cần rèn luyện thêm và kết quả học tập ở mức Chưa đạt.

Học viên lớp 12 có đủ điều kiện quy định được công nhận hoàn thành chương trình cấp trung học phổ thông.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo