Sửa quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 18/06/2021 Lượt xem: 12

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là chỉnh sửa, bổ sung theo hướng quy định cụ thể các trường hợp TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng D (yếu) và hạng E (yếu kém).

NHNN cho biết, trong quá trình triển khai Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, một số cơ chế đặc thù như cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ, phân bổ/hoãn trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu… đã được cấp có thẩm quyền cho phép TCTD thực hiện nhằm hỗ trợ công tác cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD này.

Xác định công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD là một quá trình, do ảnh hưởng phát sinh khó lường từ dịch bệnh COVID-19 gây ra, thực hiện nhiệm vụ của NHNN trong năm 2021 tại Phụ lục số 04, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chính phủ, NHNN được giao nhiệm vụ “Xây dựng Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”. Hiện cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đang tham mưu trình cấp có thẩm quyền xây dựng đề án trên cho giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở, thông tin để thực hiện nhiệm vụ trên cần nắm được đầy đủ thực trạng hoạt động, mức độ rủi ro của TCTD thông qua kết quả xếp hạng theo quy định tại Thông tư số 52. Do đó, NHNN cho rằng cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định tại Thông tư số 52 nhằm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xếp hạng các TCTD thời gian vừa qua. 

Trong đó, các chỉ tiêu phục vụ xếp hạng cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực trạng hoạt động, rủi ro của các TCTD trong trường hợp không được chấp thuận thực hiện các cơ chế đặc thù (cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ, phân bổ/hoãn trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu...).

Về cơ bản, quy định tại dự thảo Thông tư sẽ hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý về xếp hạng các TCTD nhằm phản ánh đầy đủ thực trạng và mức độ rủi ro trong hoạt động của các TCTD, từ đó tăng cường hiệu quả của công tác giám sát ngân hàng, giúp kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý đối với từng TCTD nhằm bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống các TCTD.

Một trong những điểm đáng chú ý là dự thảo sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về xếp hạng D (yếu) và hạng E (yếu kém) của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại "Điều 20. Xếp hạng".

Cụ thể, TCTD xếp hạng D (yếu) nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 2,5 và hơn hoặc bằng 1,5.

- Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 130 của Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) trong thời gian 3 tháng liên tục.

- Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 130 của Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) trong thời gian 6 tháng liên tục.

TCTD xếp hạng E (yếu kém) nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 1,5.

- Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định của NHNN.

- Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ.

- Không duy trì được tỉ lệ an toàn vốn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 130 của Luật Các tổ chức tín dụng trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc tỉ lệ an toàn vốn thấp hơn 4% trong thời gian 06 tháng liên tục".

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định riêng liên quan đến TCTD đang được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại, theo đó, Thống đốc NHNN sẽ quyết định thời gian thực hiện xếp hạng và phê duyệt kết quả xếp hạng các TCTD này, thay vì quy định phải hoàn thành xếp hạng trong tháng 6 hằng năm như các TCTD thông thường.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo