Đề xuất cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 10/06/2021 Lượt xem: 16

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Theo dự thảo, Cảng vụ Hàng hải là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

Cảng vụ hàng hải có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; tên giao dịch tiếng Anh là Maritime Administration of... (địa danh nơi đặt trụ sở chính của Cảng vụ hàng hải).

Theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT hiện hành, Cảng vụ Hàng hải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Pháp chế; Thanh tra; An toàn - An ninh hàng hải; Tổ chức - Hành chính; Tài vụ; Điều phối lưu thông hàng hải (đối với Cảng vụ hàng hải có hệ thống điều phối lưu thông hàng hải - VTS) và các đại diện Cảng vụ hàng hải.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy của Cảng vụ hàng hải gồm: 1- Phòng Tổ chức - Hành chính; 2- Phòng Tài vụ; 3- Phòng Pháp chế hàng hải; 4- Phòng Thủ tục tàu thuyền; 5- Phòng Thanh tra hàng hải; 6- Phòng An toàn - An ninh hàng hải; 7- Phòng Điều phối giao thông hàng hải; 7- Đại diện Cảng vụ hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải có Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cảng vụ Hàng hải. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải và theo quy định của pháp luật.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh khác thuộc Cảng vụ Hàng hải thực hiện theo phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

Dự thảo cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ Hàng hải về xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và đề án; về quản lý hoạt động hàng hải, cảng biển, các khu nước, vùng nước, cơ sở sửa chữa, phá dỡ và đóng mới tàu thuyền; về vận tải biển và dịch vụ hàng hải; về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải; về quản lý công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển…

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo