Triển khai chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch giai đoạn 2021-2015
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 04/05/2021 Lượt xem: 19

Ngày 27-4, UBND ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2015. Theo đó, mục tiêu đào tạo lao động lành nghề và nâng cao tay nghề cho khoảng 100 lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ 300 lượt học viên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp. Xây dựng 10-12 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức 2 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố. Hỗ trợ đặc thù riêng đối với sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch cho khoảng 30-50 lượt cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. 

Hỗ trợ nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết cho 1 – 3 cụm công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, sản phẩm của các cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là 145.780 triệu đồng

UBND thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở ngành, UBND quận huyện kiểm tra hoạt động khuyến công, phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn. Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại thành phố tuyên truyền về cơ chế, chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm của Trung ương và thành phố đến các đối tượng thụ hưởng. Tổ chức và huy động các nguồn lực, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia tích cực hoạt động khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; chủ động lồng ghép nguồn kinh phí hợp pháp khác trong việc đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp chủ động xây dựng đề án khuyến công phù hợp, thực hiện đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công hằng năm về Sở Công thương. 

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Công thương hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp tiếp cận hoạt động chuyển giao công nghệ từ các đề tài, dự án đã nghiêm cứu để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép các chương trình phát triển nông thôn mới để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trong các hoạt động liên quan đến đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tránh trùng lắp, chồng chéo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm, giao Sở Công thương triển khai hoạt động khuyến công, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trong hoạt động thành lập doanh nghiệp, khởi nghiệp. 

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo