Đà Nẵng ban hành mới Quy chế phối hợp trong tiếp nhận và xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị
Người đăng tin: Phạm Thị Dạ Thảo Ngày đăng tin: 29/04/2021 Lượt xem: 72

Ngày 25/3/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký ban hành quyết định 960/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận và xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý của thành phố Đà Nẵng, thay thế quyết định số số 341/QĐ-UBND ngày 16/01/2017.

Cổng Góp ý là một ứng dụng trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử để tiếp nhận các góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân, hoặc từ các ứng dụng như “Góp Ý Đà Nẵng”, “Kuuho”, và các kênh giao tiếp qua Zalo, Facebook,…; Trung tâm Thông tin dịch vụ công sẽ tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và chuyển ý kiến đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Điểm mới tại Quyết định 960/QĐ-UBND này là thực hiện phân loại và quy định thời hạn xử lý cụ thể cho các trường hợp phản ánh, kiến nghị. Theo đó:

- Đối với các phản ánh, kiến nghị khẩn cấp, cần được xử lý ngay để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp trên địa bàn thành phố thì thời hạn xử lý và phản hồi kết quả không quá 01 ngày làm việc.

- Đối với phản ánh, kiến nghị có thể kiểm tra và xử lý ngay, thời hạn xử lý và phản hồi kết quả không quá 03 ngày làm việc đối với các lĩnh vực hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, trật tự đô thị.

- Đối với các trường hợp còn lại, thời hạn xử lý và phản hồi kết quả không quá 07 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Tổ chức, công dân có thể đánh giá kết quả xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị theo 3 mức (hài lòng, chấp nhận được, không hài lòng) và phản hồi đối với cơ quan chức năng. Đối với các ý kiến không hài lòng về kết quả xử lý, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng sẽ xem xét và tiếp tục chuyển ý kiến phản hồi của người dân đến cơ quan chức năng để tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Để việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan có hiệu quả và nhanh chóng, tổ chức, công dân cần cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sự việc góp ý, phản ánh gồm: Sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, trình bày rõ nội dung phản ánh, ghi rõ thông tin khi cần liên hệ, đính kèm các hình ảnh, tệp tin định dạng phù hợp theo yêu cầu.

Tổ chức, công dân có thể gửi  góp ý, phản ánh, kiến nghị qua một trong các kênh sau:

- Website: https://gopy.danang.gov.vn/

- Ứng dụng “Góp ý Đà Nẵng” trên Google Play và App Store

- Thư điện tử: gopy@danang.gov.vn

- Zalo: Tổng đài 1022 Đà Nẵng hoặc Facebook “Góp ý Đà Nẵng”.

- Gọi điện thoại đến Tổng đài 1022 qua số điện thoại 0236 1022 hoặc *1022 (Bấm số 1)

Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo