Đề xuất mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 19/04/2021 Lượt xem: 10

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020) đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong đó có quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính.

Để phù hợp với một số quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP là cần thiết.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Điều 18, Điều 20 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ phân công thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra viên, Chánh Thanh tra thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra sở có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh, vực thống kê, có quyền: “Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định của Nghị định”.

Đồng thời dự thảo bổ sung quy định “Chánh thanh tra sở quy định nêu trên có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định của Nghị định.”

Dự thảo cũng bổ sung quy định về địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính như sau: “Khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản”.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo